“Från kamera till publicering, effektiv bildbearbetning, bildorganisering och workflow"


Lightroom är ett arbetsflödesprogram som är industristandard sedan många år tillbaka både bland fotografer och kommunikatörer på informations- och marknadsavdelningar. I och med detta blir samarbete med kollegor enkelt och effektivt. Tidsbesparing, kompatibilitet, säkerhet och framtidssäkring vad gäller att hitta och bevara bilder är argument som ofta används för att beskriva fördelarna med Lightroom. 

Kursens syfte är att deltagaren skall behärska hela kedjan från fotografering till distribution av bilderna. Tyngdpunkten ligger på realistiska övningar både vad gäller fotografering och bildbehandling så att deltagaren kommer att vara självgående vid kursens slut. 

Kursen består av två delmoment: fotografering och bildbehandling. I den förstnämnda kommer deltagaren att få göra realistiska övningar såsom porträtt-, produkt- och miljöfotograferingar (andra kan läggas till om så önskas). Därefter så kommer bilderna att importeras, sorteras, taggas för att bli sökbara, behandlas samt slutligen distribueras via Lightroom.

I kursavgiften ingår en veckas (40 timmar) kurs i Lightroom och fotografering samt fyra timmars telefonsupport. Under kursdatumen finns fika med smörgåsar och frukt att tillgå utan kostnad. Inkvartering i gäststuga med tillgång till mikrovågsugn och dusch ingår.  

 Förkunskaper:  grundläggande fotokunskaper krävs så att eleven självständigt kan ta bilder som är användbara för behandling i Lightroom och distribution. Förkunskaper i Lightroom krävs inte men väl god datorvana. 
Pris: 15 000 exkl. moms. 
Kursen täcker in ovanstående moment, men kan skräddarsys efter elevens individuella behov och kan om så önskas kortas eller förlängas.
Back to Top